آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل تصویب پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (1)درخواست تایید عنوان پیشنهادیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (2) طرح تحقیق(پروپوزال)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (4) فرم بفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
عنوان فارسی پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
منشور اخلاقیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
تعهد اصالتفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
تایید هیات داورانفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
صفحه فرم چکیدهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم اطلاع رسانی تاریخ جلسه دفاعفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه رشته مدیریت ورزشیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه رشته جامعه شناسی ورزشیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان فارسی پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم ثبت کتابخانه ملیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم اعلام آمادگی دفاعفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه (رشته فیزیولوژی ورزشی)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
طرح تحقیق رساله دکتری (فرم پروپوزال)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی دکتری
فرم عنوان لاتین پایان نامه (رشته جامعه شناسی ورزشی)فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
درخواست صدور مجوز شرکت در آزمون جامع دکتریفرم ها و آیین نامه های پژوهشی دکتری
خلاصه آیین نامه دوره دکترای تخصصی ورودی 94 به بعدفرم ها و آیین نامه های پژوهشی دکتری