همایش دانشجویی

۰۶ مرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۱۲۷ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۸۵۹
برگزاری همایش دانشجویی با عنوان رفتار سازمانی در ورزش
اولین همایش دانشجویی با عنوان رفتار سازمانی در ورزش روز چهار شنبه مورخ 7/5/94 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:
رفتارهای فردی در سازمان های ورزشی
رفتارهای تیمی در سازمان های ورزشی
فرهنگ سازمانی
رهبری در سازمان های ورزشی
قدرت وسیاست در ورزش