برگزاری کارگاه

۲۴ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۴۵ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۸۰۸
برنامه کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

برنامه کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

کارگاه

استاد

ساعت

روز

 

خبرنویسی

دکتر قاسمی

12- 9

پنج شنبه

27/9/93

End note

دکتر طیبی

16- 13

چهارشنبه

26/9/93

طراحی تمرین

استاد اکبری

15- 11

دوشنبه و چهارشنبه

24و 26/9/93