انجمن علمی

۱۸ آبان ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۳۲۵ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۲۹۵
انتخابات انجمن علمی دانشکده تربیت بدنی
انتخابات انجمن علمی در روز چهارشنبه مورخ 15/8/92 در دانشکده تربیت بدنی با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر نیک بخش و معاونت آموزشی و دانشجویی جناب آقای حسن قاسم علیپور ، سرکار خانم دکتر زرگر مدیر پژوهشی و جناب آقای دکتر آفرینش خاکی مدیر فرهنگی برگزار گردید  و در نهایت خانم ها پرستو حسن زاده ، ترانه افضلی و آقایان هومن اردوخانی ، سید علی علوی زاده و حمید سمساریان به عنوان اعضای هیئت مدیره و خانم سمیه رستمی آذر به عنوان بازرس انتخاب شدند.