قابل توجه دانشجویان دکتری

اطلاعیه حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد خبر : ۱۰۳۰۱ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۶۳۶
اطلاعیه در خصوص حدنصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه
<?xml encoding="UTF-8">