قابل توجه دانشجویان دکتری

نام دروس و زمان برگزاری آزمون کتبی دانشجویان دوره دکترای(آزمون جامع)

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۳۰۰ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۲۳۱۷
نام دروس و زمان برگزاری آزمون کتبی دانشجویان دوره دکترای تخصصی رشته مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی ورودی سال ۱۳۹۳